Dansk som fremmedsprog

  • Henrichsen, Peter Juel og Auður Hauksdóttir. 2015. Talebob – den tålmodige transnordiske udtaletræner. Duncker, Dorthe, Eva Skafte Jensen og Ole Ravnholt (red.). Rette ord. Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen. København: Dansk Sprognævns skrifter 46, 159-170.

Kultur og historie

Oversættelse