Foreningen Dannebrog blev stiftet i 1941. Ifølge foreningens love var dens formål „at lede et Hjælpefond for danske Børn, at samle alle Danske i Island for at øge Sammenholdet ved Afholdelse af Foredrag, Fester, Udflugter o.l. Foreningen er upolitisk“. Alle danskfødte og deres ægtefæller kunne optages som medlemmer af foreningen. Bestyrelsen bestod af 7 medlemmer og dens første formand var elektriker Henry Aaberg. Den første fest i Dannebrog blev holdt i anledning af Christian den Tiendes fødselsdag. Den blev indledt med et nifoldigt hurra for kongen, en tale for kongen og kongesangen. Herefter fulgte et fælles kaffebord med sange lavet til lejligheden. Der blev opført et skuespil og et strygeorkester spillede danske melodier. Festen afsluttedes med et bal.

 

Dannebrogs bestyrelsesmedlemmer >

Dannebrogs medlemmer >

Sommerfest >

Arkiv

Fest og arrangementer
Grafisk materiale og fotografier
Korrespondance til og fra foreningen
Viser, sange, salmer
Bestyrelse og møder
Festprobokol
Hovedbog
Dannebrog – Protokol 1961-1971
Dannebrog – historie