Interviews med danskere i Island

I forbindelse med forskningsprojektet Mødet mellem dansk og islandsk kultur blev 39 danskere interviewet. De er født i årene 1914 –1957, og de fleste havde været bosiddende i Island den største del af deres liv.

Liste over informanterne findes her nedenunder. Interviewere var: Christina Folke Ax (CFA) og Íris Ellenberger (ÍE).

Interviewene er opbevaret i Institut for mundtlig overlevering, Islands Nationalbibliotek – Universitetsbiblioteket, http://munnlegsaga.is/ De vil blive gjort tilgængelige som lydfiler her på hjemmesiden.

 

Informanter

 • Allý Aldís Lárusdóttir, født 1930, interview med CFA og ÍE 28. 4. 2010, til Island 1956.
 • Arne Tybjerg, født (i Island) 1933, interview med CFA og ÍE 13. 4. 2010. Flyttede til Danmark 1947.
 • Ásta Elsass Jansen, født 1929, interview med CFA og ÍE 19. 8. 2010, til Island 1952.
 • Benny Albert Jensen, født 1927, interview med CFA og ÍE 29. 4. 2010, til Island 1950.
 • Bent Bryde, født 1938 (i Island), interview med af CFA og ÍE 10. 8. 2010.
 • Birgir Vilhjálmur Helgason, født 1920, interview med af CFA og ÍE 24. 11. 2009, til Island 1945.
 • Birthe Hansen, født 1932, interview med CFA og ÍE 22. 6. 2009, til Island 1951.
 • Doris Jessen Tómasson, født 1925, interview med CFA og ÍE 7. 12. 2009, til Island 1946.
 • Edda Arnholtz, født 1940, interview med CFA og ÍE 4. 5. 2010, til Island 1951.
 • Ellen Margrete Guðjónsson, født 1925, interview med CFA og ÍE 9. 12. 2009, til Island 1950.
 • Ellen Viðar Pétursson, født 1921, interview med CFA og ÍE 11. 6. 2009, til Island 1948.
 • Elísabeth Richter, født 1920, interview med CFA og ÍE 8. 9. 2009, til Island 1947.
 • Grethe Hjaltested, født 1916, interview med CFA og ÍE 3. 9, 2009, til Island 1939.
 • Harald Christian Jespersen, født 1943, interview med CFA og ÍE 29. 4. 2010, til Island 1962.
 • Henry S Jacobsen, født 1919, interview med CFA og ÍE 23. 7. 2009, til Island 1939.
 • Ingeborg Einarsson, født 1921, interview med CFA og ÍE 15. 9. 2009, til Island 1947.
 • Inger Jacobsen, født 1923, interview med CFA og ÍE 23. 7. 2009, til Island 1956.
 • Inger Birthe Gíslason, født 1925, interview med CFA og ÍE 23. 8. 2010, til Island 1945.
 • Inger Jenny Friðriksson, født 1919, interview med CFA og ÍE 14. 12. 2009, til Island 1946.
 • Inger Ulla Sanne Guðmundsson, født 1929, interview med CFA og ÍE 10. 6. 2009, til Island 1947.
 • Jakob Jóhannesson, født 1921, interview med CFA og ÍE 1. 12. 2009, til Island 1954.
 • Johann J Wolfram, født 1922, interview med CFA og ÍE 17. 9. 2009, til Island 1946.
 • Jytte Inge Árnason, født 1923, interview med CFA og ÍE 20. 8. 2010, til Island 1945.
 • Jytte Karen Michelsen, født 1923, interview med CFA og ÍE 13. 8. 2010, til Island 1945.
 • Jytte Lund Helgason, født 1929, interview med CFA og ÍE 24. 11. 2009, til Island 1949.
 • Jytte Th. Märcher Jónsson, født 1939, interview med CFA og ÍE 2. 12. 2009, til Island 1958.
 • Karl Maríus Jensson, født 1918, interview med CFA og ÍE 8. 9. 2009, til Island 1948.
 • Konný Kolbrún Kristjánsdóttir, født 1937, interview med CFA og ÍE 30. 4. 2010, til Island 1960 (midlertidig bosættelse tidligere).
 • Kristján Ólafsson, født 1928, interview med CFA og ÍE 24. 6. 2009, til Island 1955.
 • Margrethe Kristinsson, født 1923, interview med CFA og ÍE 10. 12. 2009, til Island 1946.
 • Ragnheiður Tybjerg, født 1936 (i Island), interview med CFA 13. 4. 2010. Flyttede til Danmark 1947.
 • Ruth Guðmundsson, født 1914, interview med CFA og ÍE 9. 11. 2009, til Island 1939.
 • Ruth Tryggvason, født 1921, interview med CFA og ÍE 3. 5. 2010, til Island 1950.
 • Ruth Brehdal Sørensen, født 1941, interview med CFA og ÍE 28. 4. 2010, til Island 1958.
 • Sigurður Pétursson, født 1944 (i Island), interview med CFA og ÍE 24. 8. 2010.
 • Søren Langvad, født 1924, interview med CFA 10. 7. 2009, opholdt sig i Island under anden verdenskrig.
 • Aage Foged Rasmussen, født 1922, interview med CFA og ÍE 11. 9. 2009, til Island 1950.