Danska lagið
Om hjemmesiden

DAN-ÍS database

Hjemmesiden Mødet mellem dansk og islandsk kultur er et samarbejdsprojekt mellem Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog, Historisk Institut og Islands Nationalbibliotek – Universitetsbiblioteket. På hjemmesiden findes der oplysninger om dansk sprog og kultur i Island historisk og aktuelt, samt forskellige kilder om danskere i Island. Hjemmesiden knytter an til forskningsprojektet Mødet mellem dansk og islandsk kultur. Danskere i Island 1900-1970, som professor Auður Hauksdóttir og professor Guðmundur Jónsson, begge ved Islands Universitet, stod for i samarbejde med lektor Erik Skyum-Nielsen ved Københavns Universitet. Desuden deltog Christina Folke Ax, Íris Ellenberger og Þóra Björk Hjartardóttir i forskningsprojektet.

I gennem arbejdet med forskningsprojektet blev forskergruppen opmærksom på forskellige slags data som danskere i Island var i besiddelse af, såsom billeder, personlige breve og dagbøger. Nogle af danskerne var indstillet på at bidrage til databasen med dette materiale og på den måde sikre dets bevaring til fordel for senere forskning. Endvidere blev gruppen bekendt med omfattende oplysninger om de såkaldte danskerforeninger, som danskere i Island oprettede og drev i adskillige årtier. For at samle dette materiale på ét sted indgik Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog, Historisk Institut og Islands Nationalbibliotek – Universitetsbiblioteket en aftale om at etablere en særskilt database, DAN-ÍS, hvor data der angår dansk kulturs historie i Island, ville blive opbevaret. Oplysninger om databasen ville blive gjort tilgængelige på hjemmesiden www.dan-is, som Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog ville tage vare på. På hjemmesiden findes der oplysninger om forskellige data og kilder om danskerforeningerne og deres virke, private arkiver samt andet materiale, der findes opbevaret på Nationalbiblioteket – Universitetsbiblioteket og er en del af DAN-ÍS databasen. Desuden findes der oplysninger om fagskrifter og specialer, som handler om landenes fælles historie. Sidst men ikke mindst findes der værktøjer som kan lette og fremme islændinges kommunikation på dansk.     

Forskningsprojektet baseres på mange slags skrevne kilder såsom folkeregistre og statistiske oplysninger, private arkiver, biografier, rapporter og medietekster. Af anden art er kilder som blev indhentet gennem interviews med 39 danskere, født i årene 1914-1957, som alle havde været bosat i Island over længere tid. Interviewene blev taget af historikerne Christina Folke Ax og Íris Ellenberger. Der gøres rede for forskningsprojektets resultater i bl.a. publikationen Gullfoss. Mødet mellem dansk og islandsk kultur i 1900-tallet og i Íris Ellenbergers doktorafhandling Danskir innflytjendur á Íslandi 1900–1970. Félagsleg staða, samþætting og þverþjóðleiki.

Tak

Mange har bidraget direkte og indirekte til DAN-ÍS databasen og det vil vi takke for. Først skal der nævnes en generøs støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond og fra det danske Undervisnings- og Forskningsministerium. Arnold R. Sievers har udført uvurderligt arbejde ved skanning af billeder og tekster. Vi vil takke ham og Valgerður Jónasdóttir, som har designet hjemmesiden og stået for det praktiske arbejde. Sidst men ikke mindst vil vi takke de mange danskere, som deltog i interviewene, og som på andre måder bidrog med kilder til databasen, samt Íris Ellenberger og Christina Folke Ax, som stod for interviewene.

DAN-ÍS i pressen
Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog
SVFlogo hi_sagnfraedistofnun_vert 2  lbs_logo_stort 2